Entre Dios y el hombre: la gran aventura en común (De ortu et obitu Patrum de Isidoro de Sevilla)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46543/ISID.2433.1007

Palabras clave:

Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu Patrum, seres relacionales, comunidad, Jonás, ángeles, animales, naturaleza

Resumen

En su De ortu et obitu Patrum, Isidoro de Sevilla elabora una colección de relatos que implican al lector en la vivencia de las experiencias de los personajes presentados y lo animan a identificarse con ellos e imitarlos. Siguiendo el camino de los héroes bíblicos, el santo padre sevillano llega a conocer a Aquel que los ha llamado a todos a la existencia como seres creados para la convivencia y la proexistencia, es decir, para vivir con y para los demás. Isidoro no escribe una historia de pecadores, sino de santos, que se hacen amigos de Dios construyendo una comunidad con otros humanos y llenando el mundo de su alabanza. En su perspectiva de las cosas, tanto sus héroes como sus lectores son seres relacionales, abiertos a Dios y a las demás criaturas, necesitados de ellos para alcanzar su plenitud.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ANDRES SANZ, María Adelaida, “Bibliothecam compilavit: La Bible d’Isidore de Séville”, Connaissance des Pères de l’Église 142 (2016) 37-50.

BARTH, Grzegorz, “Ku całościowej wizji osoby ludzkiej. Metodologiczne założenia personalizmu integralnego”, Teologia w Polsce 2/1 (2008) 43-53 (https://doi.org/10.31743/twp.2008.2.1.03). DOI: https://doi.org/10.31743/twp.2008.2.1.03

BERS CHIN, Walter, Grecko–łacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy, transl. by K. Liman, Gniezno, Officina Tum, 2003.

BEZANÇON, Jean-Noel, Bóg nie jest samotny. Trójca Święta w życiu chrześcijan, transl. by M. Cofta, Poznań, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, 2009.

BIRKIN, M., “Social'nye funkcii episkopskoj propovedi v Toledskom korolevstve v načale VII veka (po danym sočinenij Isidora Sevil'skogo)”, in Оleg V. АUROV (ed.), Teologiâ i politika. Vlast', Cerkov' i tekst v korolevstvah vestgotov (V-načalo VIII veka), Moskva 2017, 154.

BOSAK, Czesław, Encyklopedia wszystkich postaci biblijnych, Kraków, Petrus, 2020, I-II.

BOSAK, Czesław, Wszystkie miejsca biblijne. Słownik-konkordancja I-II, Kraków, Petrus, 2017, II.

BRZEGOWY, Tadeusz, “Prorocki wymiar Księgi Jonasza”, Collectanea Theologica 62/3 (1992) 5-20.

CARRACEDO FRAGA, José, “Los apócrifos en la biblioteca de Isidoro de Sevilla. El testimonio del tratado De ortu et obitu patrum”, Euphrosyne 22 (1994) 147-169 (https://doi.org/10.1484/j.euphr.5.126111). DOI: https://doi.org/10.1484/J.EUPHR.5.126111

CHOROMAŃSKI, Andrzej, “Osoba ludzka jako „byt relacyjny”. Antropologiczne fundamenty eklezjologii Soboru Watykańskiego II”, Studia Teologii Dogmatycznej 1 (2015) 58-87 (https://doi.org/10.15290/std.2015.01.05). DOI: https://doi.org/10.15290/std.2015.01.05

DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., “Introducción general a San Isidoro de Sevilla”, in SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías. Ed. bilingüe preparada por José Oroz Reta y Manuel-A. Marcos Casquero, I-II (BAC 433-434), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982.

ECKMANN, Augustyn, “Hieronim ze Strydonu. Nauka w służbie rozumienia i interpretacji Pisma świętego”, Ateneum Kapłańskie 71 (1979) 422-424, 429.

ELFASSI, Jacques, “Nuevas fuentes en la biblioteca de Isidoro de Sevilla”, en Juan Francisco MESA SANZ (ed.), Latinidad Medieval Hispánica (MediEVI 14), Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2017, 107-116.

ELORDUY, E., “San Isidoro. Unidad orgánica de su educación reflejada en sus escritos”, en Miscellanea Isidoriana, Romae 1936, 293-294.

FERENC, Krzysztof, “Bóg w Księdze Jonasza”, Studia Ełckie 21/3 (2019) 329-336 (325-341).

FONTAINE, Jacques, Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps de Wisigoths, Turnhout, Brepols, 2001. DOI: https://doi.org/10.1484/M.TH-EB.5.106401

GĄDECKI, Stanisław, “Wstęp biblijny”, in HIERONIM, Komentarz do Księgi Jonasza, transl. by L. Gładyszewski, Kraków, WAM, 1998, 24-29.

GŁADYSZEWSKI, Ludwik, “Wstęp patrystyczny”, in HIERONIM, Komentarz do Księgi Jonasza, transl. by L. Gładyszewski, Kraków, WAM, 1998, 33-34.

GURIEWICZ, Aron, Kategorie kultury średniowiecznej, transl. by J. Dancygier, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

ISIDORO DE SEVILLA, De ortu et obitu Patrum. Vida y muerte de los santos, ed. César Chaparro Gómez (Collection Auteurs Latins du Moyen Âge), Paris, Les Belles Lettres, 1985.

JAGODZIŃSKI, Marek, Kościół komunii, Kraków, WAM, 2022.

KAMCZYK, Wojciech, “Juda i Tamar (Rdz 36, 6-26) w alegorycznej egzegezie Zenona z Werony”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51/1 (2018) 42-63.

KRYNICKA, Tatiana, “Izydora z Sewilli „O narodzinach i śmierci świętych ojców”: kompendium biblijnej wiedzy oraz wademekum postępowania chrześcijanina”, Biografistyka Pedagogiczna 5/1 (2020) 95-109 (https://doi.org/10.36578/bp.2020.05.14). DOI: https://doi.org/10.36578/BP.2020.05.14

KRYNICKA, Tatiana, “Izydora z Sewilli De ortu et obitu patrum: studium źródeł traktatu”, Vox Patrum 83 (2022) 285-316 (https://doi.org/10.31743/vp.13463). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.13463

KRYNICKA, Tatiana, “Perswazyjne, komunikacyjne i rekreacyjne elementy traktatu Izydora z Sewilli De ortu et obitu patrum”, Vox Patrum 79 (2021) 201-216 (https://doi.org/10.31743/vp.10819). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.10819

KRYNICKA, Tatiana, “Sylwetki kobiet w traktacie „O narodzinach i zgonach świętych ojców” Izydora z Sewilli”, Vox Patrum 66 (2016) 197-217 (https://doi.org/10.31743/vp.3455). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3455

KRYNICKA, Tatiana, De ortu et obitu patrum: Izydora z Sewilli encyklopedia sławnych postaci biblijnych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021.

KUDASIEWICZ, Józef, “Jedność dwu Testamentów jako zasada wyjaśnienia Misterium Chrystusa w Kościele pierwotnym”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 24/2-3 (1971) 95-109 (https://doi.org/10.21906/rbl.3172). DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.3172

LASKOWSKI, Łukasz, “Historia córki Jeftego w ujęciu Pseudo-Filona”, in Agata ŁUKA – Agnieszka STRYCHARCZUK (ed.), Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy. Księga jubileuszowa ofiarowana A. Eckmannowi, Lublin, TN KUL JPII, 2013, 195-219.

LÉON-DUFOUR, Xavier (red.), Słownik teologii biblijnej, transl. by K. Romaniuk, Poznań, Pallottinum, 1994.

MARKIEWICZ, Henryk, “Odmiany intertekstualności”, in Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa, PWN, 1989, 226.

MARROU, Henri-Irénée, Historia wychowania w starożytności, transl. by S. Łoś, Warszawa, PWN, 1969.

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos, “Ad Braulionis Renotationem”, in Scripta de vita Isidori Hispalensi episcopi (CCL 113B), Turnhout, Brepols, 1998, 222-223.

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos, “Isidoro de Sevilla († 636): obra y memoria”, Sub vocibus”, https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/73250/files/martin-iglesias_isidoro_de_sevilla.pdf, 1-3.

MAYEN, Janusz, O stylistyce utworów mówionych, Wrocław, Ossolineum, 1972.

MEN, A., Vethozavetnye proroki (Biblejskie proroki ot Amosa do Restavracii, VIII-IV v. do n.è), Leningrad, Zvezda, 1991.

NAPIÓRKOWSKI, Stanisław Celestyn, Jak uprawiać teologię, Wrocław, Księgarnia Archidiecezjalna, 2002.

O’LOUGHLIN, Thomas, “Isidore of Seville as a Theologian”, in Andrew FEAR – Jamie WOOD (eds.), A Companion to Isidore of Seville, Leiden 2020, 135-152 (https://doi.org/10.1163/9789004415454_006). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004415454_006

ORLANDIS ROVIRA, José, “Las peregrinaciones en la religiosidad medieval”, Príncipe de Viana. Anejo 2-3 (1986) 607-614.

OSADNIK, Alina, “Proegzystencja jako wezwanie chrześcijańskie”, Seminare 18 (2003) 235-244 (https://doi.org/10.21852/sem.2002.14). DOI: https://doi.org/10.21852/sem.2002.14

PSZCZOŁOWSKA, Lucylla, Instrumentacja dźwiękowa, Wrocław, Ossolineum, 1977.

RATZINGER, Joseph, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, transl. by Z. Włodkowa, Kraków, Znak, 2006.

RICHÉ, Pierre, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej (VI-VIII wiek), transl. by M. Radożycka-Paoletti, Warszawa, PAX, 1995.

ROMANIUK, Kazimierz, “Biblia u Ojców Kościoła a Ojcowie Kościoła w studium Biblii”, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22/1 (1975) 65-74.

ROSZAK, Piotr, Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

RUSCHE, Philip G., “Isidore’s Etymologiae and the Canterbury Aldhelm Scholia,” Journal of English and Germanic Philology 104 (2005) 437-455

SMUNIEWSKI, Cezary, Wspólnota łaski. Chrystologiczno-trynitarna eklezjogeneza, Kraków, Wydawnictwo WAM, 2013.

STRUMIŁOWSKI, Jan, Niech się stanie Ja. Teologia tożsamości w obliczu współczesnych kontrowersji antropologicznych, Kraków, Homini, 2020.

STRZELCZYK, Jerzy, “Odczuwanie przyrody we wcześniejszym średniowieczu”, in Średniowieczny obraz świata, Poznań, PTPN, 2004, 24-29.

SZEWCZYK, Leszek, “Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36/1 (2003) 127-135.

SZRAM, Mariusz, “Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej”, Vox Patrum 44 (2003) 35-48 (https://doi.org/10.31743/vp.8064). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.8064

SZYMIK, Jerzy, O teologii dzisiaj. Zadania, piękno, przyszłość, Pelplin, Bernardinum, 2006.

SZYMIK, Jerzy, Teologia. Rozmowa o Bogu i człowieku, Lublin, KUL, 2008.

TUŁODZIECKI, Tomasz, “Jonasz wobec pogan”, Biblica et Patristica Thoruniensia 2 (2009) 37-48 (https://doi.org/10.12775/bpth.2009.002). DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2009.002

VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel, La literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproximación a sus manifestaciones en la Hispania visigoda, León, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2007.

VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel, Las pizarras visigodas (Entre el latín y su disgregación. La lengua hablada en Hispania, siglos VI-VIII), Madrid, Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2004.

WARZESZAK, Józef, Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, Warszawa, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 2005.

WIELGUS, Stanisław, Badania nad Biblią w starożytności i średniowieczu, Lublin, TN KUL JPII, 1990.

WOODWARD, David, “Reality, Symbolism, Time, and Space in Medieval World Maps”, Annals of the Association of American Geographers 75 (1985) 510-521 (https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1985.tb00090.x). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1985.tb00090.x

WYSOCKI, Marcin, “Biblia i nadzieja na jej dobre tłumaczenie”, Vox Patrum 69 (2018) 721-733 (http://dx.doi.org/10.31743/vp.3283). DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3283

Descargas

Publicado

10-04-2024

Cómo citar

Krynicka, Tatiana. 2024. «Entre Dios Y El Hombre: La Gran Aventura En Común (De Ortu Et Obitu Patrum De Isidoro De Sevilla)». Isidorianum 33 (1). Sevilla, España:99-124. https://doi.org/10.46543/ISID.2433.1007.

Número

Sección

Artículos